BJÖRKÖ
Man tror, att det under bronsålder och fram till tusentalet fanns en handelsstad här liknande Birka i Mälaren. Mycket talar för det. Ön hade ett strategiskt handelsläge i knutpunkten för två stora färdleder, den N-S gående segelleden i skärgården och den O-V gående leden från Lödöse - Vadstena -Vreta Kloster - Ukna - Syrsan och därifrån österut via Gotland.

Ängen på bilden ligger ännu under havsytan. För tusen år sedan var den en vik och fint skyddad hamn.

I fjärran syns Kuggviken på Norrlandet. Det är osannolikt att man drog båtar (Koggar) över fastlandet till Västra viken (Gamlebyviken). Däremot kan det ha varit en lastplats där Koggar lastade och lossade och en del av lasten drogs över till Västra viken.

Brons- och Vikingahamen låg strategiskt och väl skyddad.
Foto LC2000


Här är den forntida hamnen fotograferad i motsatt riktning.