BJÖRKÖ

Björkö gård år 1904 målat av den vandrande bygdemålaren CJ Wester