BJÖRKHOLMEN

Det var Kalle Johansson som bodde på Björkholmen. Bilden är från 1955

Björkholmen sommaren år 2000.
Foto LC
Kalle Johansson på Björkholmen stöjade ål med vedeldat brandjärn och juster. T.v. Ett gammalt juster för sandbotten. Sidorna var kraftigare för att hålla bättre om man högg i sten.