SKÄRGÅRDEN
Ovan vy över Loftahammars
skärgård. Foto LC
Länk till skärgårdssidorna
.