KYRKAN I BILDER

Historia - Interiör - Första sida - Herdaminne


Stor Amiralens Prints Carls kyrka
byggdes 1759 - 1760 och renoverades senast 1983.
Loftahammars orgel är en fröjd för öga och öra.

Orgelns äldre del är från 1767, byggd av Wahlberg och Wollander, och har stort musikhistoriskt värde.
Den yngre delen, bakom den äldre, är byggd av Mårtensson i Lund år 1948.
Jonas Berggren från Målilla tillverkade predikstolen år 1760.
Dopfunten är ritad av Arre Essén och tillverkad hos Styrenius i Västervik år 1958.


Altaret i inbjudande grönt,
välkomnar till Gud.

Det lilla krusifixet är från den äldre kyrkan.
Från gamla kyrkans altare, troligen tillverkad på tidigt 1700-tal.
Banér över Magnus Gripenwald, Bjursund

"Kough Karls trootjenare och Öfverst Leütenant under ett Carmars Regemente infanterµdes Wällborne herier er Magnus Gripenval ähr fööd den 1 may 1651 i Grµpswalld och i herranom afsommnad den 18 jan 1696"