LOFTA-LEDEN-BESKRIVNING
KLICKA PÅ BILDEN SÅ
FÅR DU EN STOR KARTA
Objektbeskrivning: Följ orange pilar och snitslar !
Vänligen respektera hemfriden vid fastigheter, växande gröda och djur i hägn. Stäng grindar o el-tråd. Är djur på drift kontakta närmaste fastighet. Beakta restriktioner för att hindra smitta i djurbesättningar: Aldrig mata djur eller lämna matrester utefter leden. Det är förbjudet att göra åverkan på fornlämningar och gräva upp växter.
Forminnen är skyddade sedan 1600-talet. Den nuvarande lagen från 1942 ålägger Riksantikvarieämbetet ansvaret för skydd av fornlämningar och fynd
Loftaleden 2001
Natur- och Kulturhistorisk vandringsled

1. Start / Lofta Kyrka
bygd 1837
2. Hällristningar från Bronsålder (1800-500 f.Kr)
3. Råberga / Hembygdsgård
4. Hällristningar ”Råberga skeppen”
5. Torpargrund ”Pärlbo”
Skogen i Skolan informerar
6. Gravröse / Utsiktsplats med inlands-vy
7. Stentorg-Klapperstensfält,
geologi från Ancylustiden ca 7000 f.Kr
8a. Gravröse ”Stångerör” från Bronsåldern med landskapsvyd
8b. Kvartsberget / Innerskärgårds-vy ”Optimala fikastället”
9a. Rasbrant med Nyckelbiotoper
9b. Sumpskog med Björnvarning ! Nycklebiotop
10a. Stensättning / gravform från sen Bronsålder-tidig järnålder
10b. Skolgropssten - offerhäll i bruk för dina drömmar !
10c. Strandängar vid Stengårdsnäs fd. Prästgård i Lofta socken
11. Ängsmarker ”Änglamarker vid Fruholmen ”
12. Utrikegård
13. Röse
14.Utrikestenen Unik hällristningssten -Loftas sockenlogotype-
15a. Röse med hällkista
15b. Hällristningar ”Vittingehällarna”
16. Hällristning med 1,9 m långt skepp
17. Svingen -grunden till ett fattighus
18. Fångstgrop för varg i byn Grånsten
19. Fornborg ”Hammarn” Utsiktsplats över landskapet
20-21. Kyrkullen vid Ottinge Herrgård ett järnåldersgravfält
22. Domarringar vid Tingstad
23. Gravfält vid ”Skolkullen” i Kyrkbyn Parkera vid Lofta skolan
24. Kopfe Källa, dopkälla

Tack för besöket & Välkommen åter hälsar Lofta Intresseförening
Skriv gärna ner synpunkter i ”gästboken” vid Kyrkan.
Kontakta: Lofta Intresseförening på 0493-60178 / Pg:442 36 29-7
Guider :
Akko / Tel. 073-993 7287 E-post: akko@telia.com
Erik / Tel. 0493-60102 E-post: turitjust@rixtele.com
Björnsholms Bed & Breakfast : Ulrica / Tel. 0493-601 50