LOFTA
SOCKENBOKEN SOM DOG

Ett försök att göra en sockenbok över Lofta gjordes av bagaren i Björnsholm Harald Johansson. I en skrivelse till Lofta Kommunfullmäktige daterad "Björnsholm den 26 oktober 1946" föreslår han en skildring av Lofta socken samt en kommitté.

Den 22: dec biföll Kommunalfullmäktige med Carl Sköld som ordförande framställan och avsatte 1.000:- för ändamålet. Kommittén bestod av Harald Johansson ordf., prosten Torsten Wallenius Stengårdsnäs, lantbr Ivan Svanström Trostad och hemäg Martin Elltorp Segersgärde. Vid första sammanträdet i augusti 1947 utsågs Harald Johansson till ordförande, sekreterare och kassör.

Vid möte i sept 1947 beslöts om en resa till Vadstena, en intervju med 95-årige Andersson i Gökstad samt riksdagsman Sigurd A Carlsson Solberga.

Det upplystes om att en hel del gamla handlingar finns i Utrike.

I januari 1949 beslöt man om en arbetsplan enligt följande:

1) Huru Loftabygden danats - utvecklingen ur geologisk synpunkt. I Svanström.

2) Den historiska bakgrunden . från sagor, sägner och historiska urkunder. H Johansson,

3) Lofta kyrkliga historia - kyrka, präster och klockare. T Wallenius.

4) Norrlandet - ett kapitel för sig. M Elltorp.

5) Lofta näringsliv - jordbruk, industri, hantverk mm, I Svanström.

6) Det kommunala livet från gammal och ny tid. H Johansson.

7) Den gamla gästgivaregården Vida - en släktgård. T Carlsson.

8) Skolväsendet inom Lofta och dess historia. H Johansson.

Kommittén beslöt att boken skulle inledas med ett förord av kommittén följt av en lämplig dikt, citat eller motto.

Uppsatserna för boken skall vara klara till april 1949. Nästa möte äger inte rum förrän i november 1951. "Sedan förra sammanträdet 19 jan 1949 hade två av kommitténs ledamöter avlidit, nämligen Harald Johansson och prosten Wallenius och hade kommunalfullmäktige i deras ställe invalt Josef Hagling och Einar Ström (ordf).

Man erhåller ytterligare 4.000:- i anslag för att framställa boken som planeras att bli tryckt i 1.500 exemplar. Harald Stale, lärare på folkhögskolan i Gamleby, vidtalas att medverka.

Där slutar historien om det försöket att göra en sockenbok. Kvar finns några manuskript. En del underlag användes troligen för häften om kyrkan och skolan. Ivan Svanström skrev senare några egna sockenböcker. En av dem var "Socknen i mitt hjärta". De handlar om bla Lofta.

LC

.
FÖRSTASIDAN
WEBMASTER
Lars Cornell 1999
TOP