LOFTA
MISSIONSFÖRENING 
Vid ett möte i Norrsjö 1901 bildades Lofta Missionsförening. Den under många år fram till sin död 1931 drivande kraften var G A Svensson Hässelstad. Det nuvarande missionshuset i Trostad på kullen mot Björnsholm byggdes 1904 på upplåten tomt. Den skänktes sedermera av syskonen Evert Gustavsson och Olga Jansson till missionsföreningen.

Man hade samarbete med Gamleby och höll predikningar två gånger i månaden. Det var vanligt att predikan hölls oregelbundet av resepredikanter. Varje söndag var det söndagsskola för barnen och många minns från de stunderna Anna Svensson som då bodde i missionshuset.

Missionshuset i Trostad byggdes år 1904

 

Missionshuset 1921

.
FÖRSTASIDAN
WEBMASTER
Lars Cornell 1999
TOP