LOFTA
FÖRELÄSNINGSFÖRENING 

Lofta föreläsningsförening grundades 1906 och var troligen den andra i landet. Föreläsningarna hölls till att börja med i missionshuset. Men de kyrkliga och de världsliga åskådningarna kolliderade och i januari 1909 sade missionshuset upp samarbetet. Det gick fort för intresset var starkt och nästan omgående samlade man in 800:- och fick anslag av Lofta Sparbank med 1.200:-. Det räckte att starta ett bygge som inklusive tomt kostade 7.041:-. Redan den 10:e oktober samma år invigdes det nya huset. År 1908 hade man 20 föreläsningar. Men intresset avtog och 1929 hölls inga föreläsningar alls. Men det kom igång igen och omkring tio föreläsningar hölls därefter varje år.

Grundarna var: P Ödström Hasselby, Richard Engström Lofta, Hjalmar Nilsson Trostad, K V Kornell Råberga, Georg Lundberg Tingsberg, Sigurd Carlsson Solberga, Alfred Ericsson Trostad, Carl Svensson Hässelstad, Emrik Eriksson Hägg, Tore Karlholm Lofta, C-F Andersson Gökstad och Hjalmar Andersson Hägg.

I Föreläsningslokalen fanns post i ena utbyggnaden och vaktmästarbostad i den andra och telefonstation fanns en trappa upp. Nyström i Vivelsjö skötte posten och Amanda Karlsson skötte telefon. De var rädda för henne för hon lyssnade och visste allt och var barsk. När det inte passade sig längre gick hon in och bröt samtalet, "interurbansamtal jag bryter" kunde det låta. Amandas son Helge blev kyrkvaktmästare och byggde ett hus nedanför kyrkan.

År 1920
1 Amanda Augusta Karlsson 1871 Misterhult g
1 hennes s.u.ä. Helge Robert 1905 Misterhult 1og
2 Amanda Ottilia Larsson 1870 Västra Ed ä
2 d. Betty Amalia 1908 Lofta2og
2 d. Helga Cecilia 1910 Gladhammar2og

Lofta föreläsningslokal sköttes av Amanda Larsson.

På övervåningen fanns telefonstationen där Amanda Karlsson var telefonist.

Lofta föreläsningslokal 1909

Sittande 4:a från höger är Sigurd Cornell och 5:a Tore Karlholm.

Andra raden längst till höger är Gunnild Andersson i Hjulby med Valborg Kornell/Nilsson och Tekla Trybom intill. Tora Kornell/Boquist står som nummer fem.

Den långe ynglingen i mitten längst bak är Henning i Gökstad.

Föreläsningslokalen Lofta ca 1920
.
FÖRSTASIDAN
WEBMASTER
Lars Cornell 1999
TOP