LOFTA NYKTERHETSRÖRELSEN

Logen Skölden

Logen Skölden stiftades år 1883 och blev därmed den första föreningsrörelsen i Lofta. En av de pådrivande var lärare Haller i Fårö och det var också i Fårö skola som man till att börja med höll till. 1883 hade man 97 medlemmar. Det var då ett slutet sällskap med sekretessbelagda möten. Prästen var inte så glad och kallade till sig ordföranden som fick intyga att inga oegentligheter förekom vid mötena.

År 1900 kunde logen hålla sitt första möte i sin nya lokal i Lindesberg (Huset finns kvar vid g:a vidavägen). Det var G A Nilsson som erbjudit logen att få köpa smedjan där för 80:-. Att det bygget blev billigt beror bla på att man köpte skog på rot som medlemmarna avverkade, lät såga och använde för att renovera och utöka den gamla smedjan.

År 1925 beslutar man att inköpa en tomt av Johan Karlsson i Harg för 600:-. Byggmästare Carl Pettersson i Vivelsjö fick i uppdrag att bygga det nya huset i Björnsholm för 7.570:-. Den nya Ordenslokalen invigs den 19 mars 1927. Den gamla lokalen i Lindesberg såldes till Nordöstra Smålands Missionsförening för 800:-.

Fastigheten Harg 1:15 köptes år 1926 av Logen nr 309 Skölden av Nationaltemplarorden.Smålands Missionsförening för 800:-.

NTO-föreningen Barntemplet på utflykt till Norrköping.

Fr v: Ingrid och en finsk flicka som bodde hos Nilsson i Ekhult, Gunnel Kroon, Ulla Vennberg/Karlsson som bor i Gamleby nu, Gunvor, Ljungdahl, Inger Johansson Sågartorp, Berndt Karlsson, Lars Erik Larsson Björnsholm, Sture i Sågartorp,

2a raden: Ingegärd Jonsson Liljebo, Ellen och John Nilsson trädgårdsmästare på Ekhult, Harriet Kjell, Lillan som bodde hos Kjell och Gun Karlsson.

3:e raden: Britt Marie Kjell, Gunborg, Inger Didon, Siv Karlsson och Åke (snickarn)Andersson.