LOFTA HEMBYGDSGÅRD - SMEDJAN


Smedmästare Hermann Thuswaldner
i slagtagen.

Foto LC2000