LOFTA skola
polisanmälan 1999
Våren 1999 skrev jag att brev till samtliga föräldrar med elever i klass 4-6. Jag berättade om att jag ville hjälpa till med att föra ut Lofta skola i Internetvärlden. Verktygen, kunskapen och möjligheterna kunde jag stå för så fick elever och lärare sköta resten. En annan skola på bussavstånd hade liknande intresse.

Hälften av alla elever och många föräldrar hade jag personlig kontakt med och en del förändringar gjordes. Så plötsligt hände något, en opinion mot idéerna bildades och jag blev polisanmäld av Xxxxx för att ha lagt ut namn på Internet. Jag kan Internetlagen väl och hade följt alla regler så polisen lade ned ärendet.
Men det var ju lärorikt och intressant och går nu till Loftas historia. Var det ett utslag av bygdens jantebeteende - jag har inte med skolan att göra - som omintetgjorde försöket?

Den andra skolan hittade en annan skola att samverka med när nu Lofta skola var ointresserade.

Lars Cornell