LOFTA skola vårterminen 1999
 I Lofta skola finns ett dagis med barn mellan ett och fem år.
Sexåringarna går i "Regnbågen". Då får man vara med på förstaklassarnas lektioner ibland. Skolan har B-form, dvs klass 1, 2 och 3 går en grupp och 4, 5 och 6 går i en annan.
Sjuorna och de äldre går i Gamleby skola.
Vad barnen heter finns inte med här. Det beror på en polisanmälan varom mer finns HÄR.