Lofta kyrkskola 1934
klass 3, 4, 5 och 6

Övre raden fr.v.:
Lärare Strand
Rudolf Pettersson, Trostad
Irene Jonsson, Kyrkkullen Ottinge
Torsten Jansson, Råberga
Asta Kjell, Ludvigsborg Hässelstad
Lärare Ebbesson.

3:a raden:
Maj Nyström, Vivelsjö
Iréne Cornell, Björnsholm
Nanna Andersson, Tingstad
Ingbritt Andersson, Grånsten
Karin Nilsson, Nyborg
Asta Andersson, Tingstad
Inga Andersson, Dalen
Elsa Pettersson, Posthuset
Asta Karlsson, Klint
Gerda Karlsson, Hycklinge
Östen Johansson, Åstugan Björnsholm

2:e raden:
Eva Andersson, Tingstad
Britta Andersson, Hjulby
Hjördis Andersson, Hässelstad
Aina Gustavsson, Lundkullen
Mary Jonsson, Kyrkkullen
Rosa ?

2:a raden forts
Börje Jonsson, Kyrkkullen
Holger Pettersson, Posthuset Lofta
Holger Adriansson, Guldlandet Hässelstad
Gunnar Svensson, Stengårdsnäs
Gustav Södergren, Östrahult
Torsten Larsson, Hvadet Forserum
Torsten Sleman, Vivelsjö

Främre raden:
Enid Andersson, Hässelstad
Valdy Sjögren, Ottinge
Eivor Adolfsson, Hägg
Maj Britt Lindkvist, Norrsjö
Herbert Halldén, Kårtorp
Gunnar Söderberg, Lofta
Tage Karlsson, Värva Forserum
Gösta Ottosson, Haganäs
Tore Johansson, Harg
Henrik Karlsson, Hycklinge
Karl Gustav Hjalmarsson, Tingstad
Wollert Adriansson, Gullandet
Erik Andersson, Forserum
Allan Olofsson, Utrike
Sven Eriksson, Trostad