Tjust
Lofta
Skolan

Skolklass 1920 - bild
Skolklass 1920 - pdf-inf.

Skolklass 1934

Skolklass 1935

Skolklass 1947

Skolklass 1999

Skolans sista år 2011:

Lofta Skola

Skolavslutning