HORVA, Harfva, Vinö
Hembygdsföreningens torpnummer 69

Horva 1999, foto LC

De bodde här år 1920:
Karl Axel Gustafsson, torpare f 1877 i Lofta
h. Anna Charlotta Elander, f 1873 i Loftahammar
s. Karl Martin, f 1901 i Lofta
s. Ture Sigfrid, f 1902 i Loftahammar
s. Gustaf Hjalmar, f 1905 i Lofta
s. Erik Emanuel, f 1906 i Lofta
d. Anna Signhild, f 1914 i Lofta

FÖRSTASIDAN

WEBMASTER

Lars Cornell 1999

TOP