(FISKAR-)HOLMEN, Vinö
Hembygdsföreningens torpnummer 67

Här finns inget ännu