VIDALUND i LOFTA
Lofta hembygdsförenings torpnummer 205

Vidalund 1990

Ovan Vidalund 1940 från vägen och från gårdssidan

Vidalund under Harg 1920
Nils Gustaf Gustafsson 1849 Oppeby, Österg. g
h. Venny Teolina Karlsson 1882 Ukna g
d. Ingrid Hillevi 1911 Lofta og
s. Tore Hilding 1914 Lofta og
d. Karin Kristina 1918 Lofta og
h.d.f.ä. Aina Viola 1908 Lofta

1910
Karol. Kristina Valtersdotter 1844 Törnsfall ä

Nils Gustav Gustavsson 1849 Oppeby, Österg.l. g
h. Venny Tevolia Karlsson 1882 Ukna g
hennes f.ä.d. Stina Viola 1898 ?? Lofta og
Erik Andersson 1890 Klara, Stockholm og

1900
Anders Gustaf Andersson 1866 Lofta g
h. Charlotta Olivia Karlsdotter 1874 Lofta g