NYA VIDA

Vy från stora vägen år 2000
Gamla Vida bestod av fyra gårdar. Två av dem hade jord mot Trosta och där bildades Nya Vida. I det vänstra huset byggt 1936-37 användes material från mangårdsbyggnaden i Solberga byggt omkring 1808. Mangårdsbyggnaden byggdes 1937-38.

Vida byggdes 1938 av Tore Bodger