Charlottenlund
Lofta hembygdsförenings torpnummer 206
.
.  .  .