VIDA
.
Boende i Vida 1900, 1920 och 1920
Gamla Vida
Vidalund
Nya Vida
Charlottenlund

Karta från år 1900 med nya vägar och gårdar inritade
Fynd visar att G. Vida varit boplats på stenåldern

Fattigbössan i Gamla Vida
.  .  .