TROSTAD - Karlssongården
.

.
Husförhör hos Karlsson i Trostad år 1905
Egentligen upphörde husförhören ca 1850, men levde kvar som tradition ännu en tid.