TINGSTAD
.
Vid Tingstad finns två domarringar. Det är en gravplats som förmodligen inget har med domstol att göra. Men namnet Tingstad är gammalt och tyder på att här fanns en tingsplats i det forna Tjust.