HÄSSELSTAD - SOLHÖJDEN
.
Solhöjden under Hässelstad är två gårdar. Den bortre/norra SOLHÖJDEN 1 innehades av Karl Sköld Karlsson och senare av sonen Arnold,
den södra SOLHÖJDEN 2 av Karl Peter Larsson och senare sonen Evert.


Helmer och hans bror Evert Larsson, Martin Blomma och Arnold Karlsson