. <

EN MINNESSTEN ATT BEVARA
C P S = Carl Persson, Solberga, var ägare av gården vid 1800-talets början och åren 1808-09 lät han uppföra en ny mangårdsbyggnad. Tegel till bygget tillverkades och brändes på den tiden vid byggplatsen och min farfars farfar Carl Persson förevigade detta med dessa bokstäver.
När denna byggnad år 1936 revs och användbart material tillvaratogs för att ingå i arbetarebostadsbygget i Vida, hittade jag av en underlig tillfällighet denna unika minnessten när jag rensade teglet från den gamla murstocken.
Tore