SOLBERGA
BOENDE PÅ SOLBERGA - SLÄKTLED - GAMLA SOLBERGA - NYA SOLBERGA
Ada Rydström BOKEN OM TJUST år 1921 (pdf-format 424 kbyte).
KARTA 1900


.
Solberga från Fårö.
Foto: L Cornell 2000