.
Reverum ägdes av Överums bruk. Solberga låg insprängt i Reverums marker och ägdes av riksdagsman Sigurd A Carlsson född på Solberga.
Han gifte sig med Gottina Johansson, dotter till häradsdomaren i Vida.

Gården har gått i arv från far till son sedan 1684:
1700-talet Jakobsson
Jakob Persson
Karl Persson
Karl Karlsson
Anton Karlsson g med Vilhelmina f Andersson
1895 Sigurd Carlsson riksdagsman f 1870 g med Gottina f Johansson Vida
Tore Karlsson / Bodger
Torbjörn Bodger

SLÄKTLED PÅ SOLBERGA 1910
Frv: Karl f 1901, Sigurd f 1870, ? Tore f 1904, ?, Gottina f 1873


Torbjörn Bodger döps 1938. Torbjörns farmor, mor, far och farfar.