SMEDSTORP

.

Det är svårt att föreställa sig, att den vackra lugna bäcksänkan förr vimlade av liv. Där nedanför fallet finns spår av en masugn. Marken består av slagg, både svart och turkos, vilket tyder på att masungsdriften varit igång länge. Namnet Smeds-torp är ett passande namn.
Resterna av fundamentet till turbinen (skovelhjulet) fanns kvar till 1942, jag minns de tjocka ekbjälkarna, som drev en såg när masugnepoken tog slut. Vattenfallet (se pil) var uttorkat när bilden togs. Därifrån togs kraft till luftbälgar för blästerluft och värmeväxlare och, möjligen, en hammare för efterbearbetning av järnet.
Smedstorp 1994. Foto LC

I mitten vattenfallet med rester från dammanläggningen ovan fallet. Till höger i marken tegel och slaggrester från masugnen som fanns på andra sidan bäcken. Backen till vänster består till stor del av slagg. Längst till vänster det enda kvarvaran av de två husen. Det andra låg till höger ovanför busken, ett fruktträd finns kvar. Mannen i backen är Birger Karlsson, Agnes son, som är född och uppvuxen i det hus som nu är rivet.
Till vänster utanför bilden låg huvudbyggnaden. Det var ett vackert, ljust turkost tvåvåningshus i 1920-talsstil med två skorstenar. Det brann en natt 19XX när ester utplacerade från Åkerholm bodde där. De förlorade allt en andra gång vid den branden. Jag minns hur vi hittade små guldbitar av vigselringarna som smält ned i hettan.
Bilden är tagen från den plats där den fina ladugården låg, fundamentet finns kvar. Till höger i bild och hitom bäcken låg en stor loge som rasade på 1970-talet.

Lillån
Den kallas också för Kumlabäcken eftersom den passerar området Kumla och förenar sig med Storån, som Loftaån förr kallades, vid Ottinge.
Det är svårt att förstå att den lilla vattenmängd som rinner i bäcken nu skulle räcka till för en turbin. Men det byggdes flera dammar, dels vid sjöns utlopp, dels på bäckens väg genom mossarna och slutligen ovan själva fallet. Under 1930 och 1940-talen rätades och rensades bäcken. Det utfördes också några sprängningar för att sänka nivån.

Hedviksfors kopparsmältverk
Kopparmalmen från Tintorp vid Hasselby och Söderskogen i V Ed samt andra mindre brytningar forslades först på oxforor till Falerum. Men på 1700-talet uppfördes en kopparhytta benämnd Hedviksfors under Åkerholm. En källa anger att den skall ha legat vid Tindereds vattenfall. Eftersom det inte går att hitta spår där är det troligt att det i stället rör sig om Smedstorps fors och masugn.

.

Vid bäcken i Smedstorp sitter Beda och Seth Dahlgren Hässelstad
samt "sköterskan" Ada gift Johansson.
Set Dahlgren kom från Övertorp. Det var en fin liten gård och särskilt ladugården minns jag, en av de första med rinnande vatten till små gjutjärnskoppar som korna fick dricka ur. Nu 1997 är alla husen borta.

Holger berättar, att över bäcken ovanför fallet fanns förr en spång där barnen tyckte om att leka. Ladugårdskarens son Gustav halkade för det var vinter och halt på spången. Han ramlade i och kom under isen och for utför fallet, men klarade sig.

Till höger smedstorpfallet med Holger Adrianssons pensel.

BOENDE PÅ SMED(S)TORP UNDER MEJSTAD

År 1900
1 Axel August Hjalmar Dahlgren 1858 Lofta
1 h. Maria Karlsdotter 1864 Lofta
1 d. Helga Maria Elisabet 1889 Lofta og
1 s. Gustaf Albin 1896 Lofta og
1 d. Beda Amalia 1898 Lofta og
1 Karl Gustaf Johansson 1878 Horn, Österg. l. og
2 Karl Adolf Södergren 1883 Ukna1og
3 Johan Alfred Gustafsson 1859 Djursdala g
3 h. Irene Amanda Olivia 1865 Hjorted g
3 s. Victor Robert Emanuel 1887 Lofta og
3 d. Adelia Malvina Frideborg 1890 Gamleby og
3 s. Axel Alfred Charles 1893 Västervik og
3 d. Signe Olivia Maria 1896 Västervik og
3 s. Karl Artur Mauritz 1898 Västervik og

År 1910
1 Karl Albin Dahlgren 1855 Lofta g
1 h. Emma Margr. Johansson 1855 Åtvid, Österg.l. g
1 Elin Mat. Johansson 1892 Västra Ed og
1 Anna Ingeborg Johansson 1894 Ukna og
1 Nils Hugo Andersson 1892 Gamleby og
2 Alfred Eriksson 1866 Gamleby g
2 h. Maria Vilh. Holmgren 1876 Ringarum, Öster.l. g
2 hans i 1:a g.d. Astrid Josef. Alfrida 1894 Lofta og
2 hans i 1:a g.d. Elsa Gunborg Kat. 1897 Lofta og
2 bådas s. Erik Valfrid 1901 Lofta og
2 d. Judit Maria 1903 Lofta og
3 Per Aug. Andersson 1865 Gullabo g
3 h. Johanna Karol. Johansdotter 1861 Fliseryd g
3 hennes f.ä.s. Karl Aug. Eman. 1894 Fliseryd og
3 bådas s. Klas Emil 1897 Mönsterås og
3 d. Elin Adéle 1900 Misterhult og

År 1920
1 Axel August Hjalmar Dahlgren 1858 Lofta
1 h. Maria Karlsdotter 1864 Lofta
1 d. Beda Amalia 1898 Lofta
1 s. Seth August 1901 Lofta
2 Johan Anton Petersson 1889 Gamleby
2 h. Ester Matilda Petersson 1891 Odensvi
2 fosters. Karl Markus Frey 1913 Brännkyrka, StockholmAuktion vid Smedstorp