Sågartorp vid 1900-talets början. Rabo till vänster

.
Karta från 1770