Ett fall för Seth. Övre kvarndammen är borta, fallet var ett par meter högre då, och har givit plats för en laxtrappa. Så HÄR såg det ut omkring 1930.

Smedjan till Häggs kvarn är nu ombygd till redaktion för Loftabladet.
Mästaren och gesällen, I kvarnen bygger Seth ångmaskiner.
Den lilla stugan vid Överumsvägen var boningshus för länge sedan.

Å, du b(e)rusande fåra.