Ågupp.
Den övre kvarndammen är nu borta och vattnet flödar fritt. Förr dämdes vattnet upp både ovanför Ryven och nedanför. När det släpptes på fick man ett intryck av att det rann mer vatten i ån förr. Men så är det inte, i genomsnitt regnar det lika mycket nu.

Vinterbild över Sågartorp. I fjärran skymtar Björnsholm.
Nederst boningshuset vid Häggs kavrn där Torngren bodde. Bortom ligger boningshuset i Sågartorp där Axelsson bodde. Den lilla stugan till vänster är övernattningsstuga för bönder som malde. Till höger om den låg brygghuset.

Kvarnbron, Algot Björnekärr spanar efter fisk.
Sågartorps boningshus är från 1700-talet. Foto 1992

Häggs boningshus där Johan Torngren bodde. Kvarnen till höger. Man körde in lasset under 'vinden' till höger, fäste ett rep i säcken, drog i ett annat rep vid väggen och säcken åkte till väders. I golver fanns två luckor som öppnades när säcken kom och föll igen när den väl var uppe. Då släppte man repet vid väggen och säcken sjönk ned på de nu stängda luckorna och kunde tas om hand.

Längst bort Häggs kvarn. Till vänster Sågartorps och till höger Häggs boningshus.
Hitre huset, kvarnkammaren, har varit brygghus och drängkammare.

Allis Chalmers går i pension år 1989
Så smalt var det väl inte i går ?

"Har du hört den förut?" Set Emanuelsson, han bodde som liten i Sågartorp, och Jan Nilsson i samspråk
Upptrappning med mjölnare Ture Nilsson och Algot Björnekärr som var sommargäst.

Målning. Det lilla gula huset var en bikupa gjord med Nygård skola som modell