Valborg Axelsson vid Kvarndammen
Agnes och Tage
Gustav , Valborg och Margot
Henning Axelsson ovan
I dörröppningen Ada Axelsson th.
Inger Svanström, Henning Axelsson och Torsten Svanström
vid stickhyveln i Sågartorp.