Kvarndammen omkring 1920
Vallentin Karlsson från Åkerholm lämnar säd vid Sågartorps kvarn. Till vänster står mjölnaren Axel Karlsson och på motorhuven sitter Agne.
Sågartorps kvarn och såghus tv

Henning Axelsson vid takspånshyveln th

Sågartorps kvarn efter sista tillbyggnaden nedan tv
Vy över Sågartorp nedan
Sågen