RISKASTEN

”På gränsen mellan Ed och Lofta ligger ett torp som bär det säregna namnet Riskasten. Anledningen till detta namn lär ha givits av en så kallad ”riskast” eller offerhög, som legat uppkastad här bredvid vägen och som fanns kvar ända tills för några år sedan, då någon oefterrättlig praktikus fann högens innehåll av småstenar alldeles förträffligt till täckdiken, och detta det ruttna risavfallet användbart till gödning.
Som vi från andra landsändar veta , var det vanligt hos våra förfäder, att då man gick förbi ett ställe, där någon människa våldsamt ljutit döden, offra en sten, en riskvist eller dylikt, för att försona sig med den avldnes ande, och sålunda tillförsäkra sig att i fred få fortsätta sin väg.
Av detta föreställningssätt uppkom dylika ”riskastar”, vilka ännu på sina ställen kräva offer av de gående eller åkande, och om även den till grund härför liggande tron försvunnit ur folkmedvetandet, underlåter dock ej gärna vandraren att efter gammal vana lämna högen sin tribut, ”Gagnar det icke, så skadar det icke.”
På detta ställe har en klockgjutare blivit dödad, och det är således hans irrande ande, som behöver göras fredligt stämd mot de vägfarande medelst ris och stenar.

Benedictus: En fotvandring i norra Tjust 1879 - Återgivet i Pennorna 1968

Riskasten låg vid några stenar. Berättelsen finns HÄR.


Vid Riskasten finns en skälsten som markerar gränsen mellan Lofta och Ed. Foto LC
Troligen låg kasten nära den stenen. Själva torpet Riskasten låg på andra, den södra om vägen. Där bodde Larsson som tragiskt hängde sig..