REVERUM


Skörd på Reverum omkring 1945
Fr v 3:e man är Valter Karlsson (det var han som byggde huset vid Grindstugan), 4:e skymd, 5:e Holger Adriansson som då bodde i Hässelstad ovanför Kratz, 8:e i Vegakepsen är Torsten Adolfsson, 9:e i hatten Edvin Karlsson som bodde i Glentorp,
10-11.e grabbarna framför är Berndt Karlsson i Reverum och Roland Johansson Åstugan Björnsholm.
Loge, ladugård, magasin och vagnstall på Reverum brann hösten 1932. Det var vid tröskning som förmodligen den råoldemotor som drog tröskan tände i halmen. Allt bygdes upp i gen året därpå.

Vägen till Överum utmed Ryven bygdes 1933 - 1935 som AK-arbete. AK står för Arbetsmarknads Kommissionen. Den gamla vägen gick från Sågartorp in mot Borsnäs, mellan Reverums villa och ladugård och ned till Ryven där den drygt 50 m från sjön gick över ån. Sedan gick den inte nere vid sjön utan längre upp i skogen utmed Ryven. Det var innan den nya vägen vid sjöstranden blev färdig år 1935.

Ännu längre tilbaka gick vägen från Lofta till Överum över logen vid Solberga - Uddetorp - Vida. Men på den tiden gick man och då gick det vägar litet var stans.