Råberga, Karlsberg

Karlsberg 1 Karlsberg 2 Snickeriet Råberga


Efter ombyggnad


Kortspel i Råberga omkr 1910. Från vänster Sigurd Cornell, 2?, 3 förmodligen Karlholm

Råberga köps efter Almas död 1952 av Ivar Ohlsson på Norrjö