Råberga, Karlsberg

Karlsberg 1 Karlsberg 2 Snickeriet Råberga

Vid Råberga år 1905.

I soffan Karl V och Alma Kornell. Barnen från vänster troligen Tora f 1886, Valborg f 1893, Ejnar f 1888 och Sigurd f 1890
Huset kan vara flyttat från Skogen eller Ericsdal. Det var byggt i liggande timmer och finns kvar i det nya husets bortre del.