NYGÅRD

NygårdSäterietSkolanVid skolan

Bilder 2008


Nygård bildades 1422 av hövitsman å Stäkeholm Albrecht Styke som köper mark från Lopta kyrka och kallade stället för Nygadh