KYRKKULLEN

Nära Ottinge ligger en kulle som förr kallades Wikingakullen eller Kyrkkullen och fantasi och verklighet möts här på ett ovanligt sätt. I syd finns gravfält som är typiska för järnåldern. Men i marken kan skönjas stear till grund för två, tre eller fyra större hus.

Platsens läge var fordom strategiskt vid knutpunkten mellan den nord-sydgående farleden och den väst-östgående leden från Lödöse, Skara via Vadstena och Vreta Kloster och utefter sjösystemet förbi Vårdsnäs, Falerum, över Storsjön och Syrsan. Därefter nådde man Visby och länderna på andra sidan Östersjön. Se KARTA 1560. Loftadalen var seglingsbar ända in i Vikingatid till omkring år 1000. Och Loftaån kunde användas för sjöfart ännu många år därefter. Mycket talar för att där på Kyrkkullen fordom låg ett hednatempel som någon gång mellan år 900 och 1100 blev Tjusts första kristna kyrka.
Prästen Johan Wadman antecknar år 1826 att
kyrkan var grundlagd förrän något tempel ännu fanns på Öland och man berättar, att Ålands innevånare länge låtit till Lofta överföra sina barn för att döpas, vilken av nödvändighetheten föreskrivna sed intill senaste tider skall ha bibehållits.


Kyrkkullen foto LC

Karta från år 1900 över Ottinge och Kyrkkullen