KARLSBERG

I Lofta finns det två ställen med namnet Karlsberg.

Karlsberg i Råberga finns HÄR

Gullannet (torp nummer 199) i Hässelstad kallas även Karlsberg