Högtomta
Hembygdsföreningens torpnummer 194


Högtomta år 2000. Foto LC
På Högtomta bodde på 1920-30-talet Anton f 1865 och Mia f 1869 Johansson. De hade en häst och två kor i en ladugård som låg där E22 nu drar fram.
Anton körde med sin häst på åkern, föll ihop och dog.

De hade sönerna Edvard f 1896, Ture f 1905 och Holger f 1913.