HÖGSBY
torp no 190


Vet någon något om bilden ?
På 1940-talet bodde Hallgren där. Före honom bodde 'högsbygubben' Anderssom med sin ’Immi’ (Emili?) där.