HJULBY

del 1 del 2 del 3kartor


Huvudbyggnaden uppfördes 1937-38 med ålderdomshemmet i Björnsholm som förebild.
Det brann 1969 och bygdes åter upp året efter.
Notis: 21 mar 1547 Tynnelsö Gustaf Vasa till Bengt Småsven angående klagomål över Hjulby-bornas skatter samt angående deras fiske "vilket oss och en del tillkommer, kunna vi lida, om var och en av dem oss 1 tunna korn eller två giver i årligt arrende."
Hjulby har tidigare varit utgård till Åkerholm under baron Raab.

Gården förvärvades av nämndeman Andersson på Hägg för sonen Sigurds räkning.

Vägen gick förr över Kyrkkullen. Det var Sigurd Andersson som drog ny väg runt kullen. Det var han som odlade upp mossarna. På Haganäs fanns fina betesmarker. Men Sigurd hade astma och kunde därför inte ha kvar Hjulby.


Sigurd Andersson
Axel Trulsson

Hjulby ägdes omkring år 1920 av Axel Magnus Trulsson född 1891 på Sandebo. Hans far Ola hade Helgsjö och arrenderade Stuverum och Nybygget. Efter att ha gått på läroverket arbetade han på Överums bruk och gifte sig med Elin.

De hade Hjulby till 1927 då de flyttade till Råberga och bodde hos Kornell. Där kunde man se en lastbil full med blåa Överumsplogar. Så körde han i väg några dagar och sålde plogarna till traktens bönder.

Helge och Gunhild Andersson köpte Hjulby av Skånska banken år 1928. Många gårdar som Nygård, Älgenäs och Hjulby låg i vall några år utan arrendator och Amandus Torstenson hade i uppdrag att försöka sälja dem. Där fanns ett lån på 10000 hos en nämdeman i Lofta. Helge övertog gård och skulder. Normal ränta var ca 3%, men nämdemannalånet hade 8% och gick inte att lösa. 'Vi arbetade och svalt för att lösa lånet' berättar Torsten om de första åren på Hjulby.

Helge och Gunhild tillhör en av de större Loftasläkterna.

År 1968 köper Karl Bernhard Bernhardsson Hjulby.
Siwe och Anita Johansson på Ottinge köper Hjulby 1999 för åtta miljoner kronor. .