HÄGG
.

Gamla Hägg sett från Trostad 1999, Foto LC
.  .  .