Runstenen från Gursten

Vid Gursten har påträffats en runsten. Den är säregen genom sina Svensk-norska runor av röktyp.

Gùsten (Av Otto von Friesen)

”Sydvest från gården är denna runsten upprest vid en korsväg, varav den ena vägen går till Gamleby och den andra till Fästed” (H Cullberg). Det är en ca en meter hög sk bautasten, en minnessten från brons och järnåldrarna, försedd med runinskrift, rest över Gode Vifredsson av hans son Skägge som erhållit sin fars vapen i arv.

Stenen flyttades till parken i Nygård och därifrån omkring år 1900 till Gamleby folkhögskola.
Den är 1.2 m hög och 0.4 m bred


Stenen så som den står uppställd vid Gamleby folkhögskola. Foto LC
.