GULLANET / HÄSSELSTAD
FÖRSTA HUSET ANDRA HUSET


Gullanet 1938

Frv: Solweig Adriansson, Adrian Eugen Karlsson, mor Frida och Holger.
Vid den här tiden var Holger 14 år och bonddräng hos Eriksson
som var arrendator på Stor-Hässelstad.


Gullannet år 2000. Foto LC