FREDRIKSBERG


I det lilla huset till höger var Loftas första poststation inrymd.. Foto LC 1996r.
Fredriksberg ligger mycket vackert. Det byggdes av Fredrik Stjernkreutz år1863 och det finns tidningar i väggarna från den tiden. Huset har två rum och ett kök och en trappa upp fanns ett rum och en vind.

Från berget ovanför får man en härlig utblick över Loftadalen. För några tusen år sedan glimmade vattnet från Loftaviken. Till höger var Harg dit man bar sten till röset. Rakt fram Lunkullen som en holme. Jag tror att det var den som gav Björnsholm sitt namn. Över vattnet till vänster kunde man skymta röken från eldarna vid Skensta by. Hässelstad, Mejstad, Skynnerstad och Harg, där har vi nog de första bosättningarna i Loftavikens inre del.

På Fredriksberg bodde en tid skräddare Käll. Hans fru dog 1920 (?) men han gifte om sig och hade sitt skrädderi i rummet innanför köket. Hans bror och de två dövstumma pojkarna Evert och ?? hjälpte till. Käll flyttade 1930 med sitt skrädderi till Hässelstad. Det var i det första (?) av de två (?) röda husen till vänster efter backen.

Fredriksberg köptes av ”Onkel” Algot Häggé 1922 som sommarställe för 2.000:-. Algots hushållerska fröken Blomberg och Greta Kos flyttade dit efter Algots död.


Fredrik A L Stjerncreutz
Han var född 1829 i Eksjö där hans far var ryttmästare. Släkten tillhör den finska krigarätten Teet. Själv kom han till Vinö som inspektor fram till 1861. Fredrik byggde Fredriksberg och brukade en gård i Skynnerstad. Han var då en välbärgad herre, gift med Klara Hempel från Casimirsborg.

År 1874, när Lofta Sparbank startades, anställdes han som första räkenskapsförare. Han hade den tjänsten till 1898 mot ett årligt arvode 50 om riksdaler.

Bland de fyra barnen var dottern Anna, född 1858, gift med skolläraren Nyberg i Gärdserum. Stjerncreutz dog 1898.

Fredrik hade som många vid den tiden en förkärlek till starka drycker. Bristande hälsa och små medel gjorde att han år 1898 nödgades avgå från tjänsten och han dog samma år den 23:e juli.

Delar av ovanstående berättelse är inhämtat från ättlingen Johnny Nyberg.