FORSERUM Sida 1
Sida 2
Sida 3
.


Bron över Loftaån vid Forserum. Det var förr en betydelsefull väg som knöt samman Hässelstad och Härnum med Lofta kyrka och by. Rester av bron finns ännu kvar.

På Forserum fanns knektstället Vadet. Därifrån slingrade sin en smal väg mot Vivelsjö och fram till Norrsjö. Man kunde också gå en eländig väg mot Ängstad, det blev närmast till Lofta och dansbanan där.
Under tio år byggde man på en väg mot Björnsholm. Den blev färdig från Hägg och nästan fram till ån, men sedan drogs den vägrätten in. Det blev bara en stig som kunde användas när man gick till Björnsholm för att handla.
Mellan Vadet och ån finns en slänt - till vänster efter bron på bilden. När man tog grus kom tegelkrukor och benknotor fram som avslöjade en gammal gravplats. Grustaget är nu fridlyst. Kan det vara gravplatsen till Skensta by?
Laga skifte skedde 1886 och ån förbi Vadet sprängdes vid flera tillfällen bla i början på 1900-talet.
På ängarna mellan Forserum och Hjulby, Skenstagärdet, var det slåtteräng långt in på 1900-talet. Där gick det att åka skridsko om vintrarna.


Forserum, huset där Arne och Ulla Karlsson nu bor.
Förmodligen är det änkan Anna Lena Andsersson f 1845 i Ukna som gifter sig med
Karl Peter Oskar Andersson (Vahl).

På Forserum fanns fem gårdar förutom backstugesittare. En av dem hade genom arv 13 ägare och var utarrenderad. Den köpte Ingas pappa Erik Karlsson 1937 för 23.600:-. Hjalmar Nilsson på Hasselby hjälpte dem med köpet. På gården fanns mycket skog som inte var avverkad på många år. Den andra gården tordes de inte köpa fast den var till salu för 19.000:- eftersom mor dog och det var mycket pengar att sätta sig i skuld för. Den köptes i stället av Torsten Johansson gift med Inga Malm. När Erik dog 40 år gammal, övertog Arne och Inga den gården.


Ivar Karlsson i Ånäs är född på Forserum. Hans föräldrar hade den nedre gården Värva. Ivar gifte sig med Petrus Andersson i Tingstads dotter Marina. Här blickar han ut över Forserums och Hjulby ängar från berget vid Vadet. Foto LC 1996r.
 
FÖRSTASIDAN
WEBMASTER
Lars Cornell 1999
TOP