Eländet vid Vindekulla

Eländet,
ja så heter ryggåsstugan som är en av Loftas äldsta.
Tyrs på Hasselby har renoverat den 1999.


Här bodde lantmätare Elis Rydström (ej släkt med Ada) en tid. Det var länge påtänkt
som Loftas hembygdsgård. Foto 1994 LC