Åkerholm - Bokalla

. .  .  tr>
Åkerholm kallades in på 1900-talet för Bokalla.
Mer att läsa om Åkerholm finns HÄR i pdf-format.

Foto LC 1999

Här gick en björn över ån 1999. Klicka HÄR och läs mer.

Fiskarhemmet

Näset

Stevassen

Vinöudde

.